Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Planety a galaxie <

Mléčná dráha | Orion | Pegasus


Mléčná dráha

 
Historie: -
 
Nyní: -
 

Orion (Lantea)

 
Historie: -
 
Nyní: -
 

Pegasus

 
Historie: Tato mlhovinová trpasličí galaxie se stala již třetím domovem Antiků. Usadili se zde při útěku z Mléčné dráhy, kde Oriové rozšířili mor, který měl Antiky vyhubit. Přiletěli spolu s vyspělým městem Atlantis a začali osidlovat galaxii. Při rozšiřování naneštěstí umístili Lidi na planetu, kde žil tvor nazývaný Iratusský brouk. Tento parazitický brou se na lidech začal krmit a došlo ke smísení jejich DNA. To dalo vznik nové Wraithů. Postupem času se Wraithové začali rozšiřovat po celé galaxii, hledajíc novou potravu. Když si Antikové uvědomili svou chybu, snažili se jejich invazi zastavit. Wraithů však v té době bylo velké množství a tak Antikové prohráli válku a byli nuceni k opuštění další galaxie. Novou však již neosídlili, poněvadž se již většina dokázala povznést. Antikům, kterým se povznesení nezdařilo se vrátili do Mléčné dráhy a začlenili se do tehdejší populace. Pegasus od té doby patřil Wraithům, kteří v pravidelných intervalech sklízeli obyvatele galaxie. Bylo tomu tak až do našeho příchodu na Atlantis a znovuobnovení války proti Wraithům.
 
Nyní: -
 

Celestis | Dakara | Země 


Celestis

Rasa: Oriové, věřící
Průměr: 10 982 km
Počet měsíců: 2
Počet sluncí: 1
Galaxie: Orion
 
Historie: -
 
Nyní: -
 

Dakara


Rasa: -
Průměr: 9 756 km
Počet měsíců: 0
Počet sluncí: 2
Galaxie: Mléčná dráha
 
Historie: Tato planeta byla ovládaná třemy různými rasami. První rasou byli Antikové, kteří zde postavili přístroj, který sloužil na obnovu života v galaxii po zásahu orijským morem. Po odchodu Antiků planetu ovládli Goa'uldi, kteří zde hledali již zmíněné zařízení v domnění, že se jedná o velmi mocnou zbraň. Svým způsobem měli pravdu, avšak zařízení se jim nikdy nepodařilo nalézt. Podle jaffských legend je Dakara místem, kde se z jejich národu stali otroci, když poprvé došlo k implantaci larvy Goa'ulda. Z tohoto důvodu se také později planeta stala místem, kde svobodní Jaffové vyhráli nad vládci soustavy a získali tak po tisíciletích zpět svou svobodu. Od té doby sídlila na Dakaře nejvyšší jaffská rada, až do příletu Orijů, kteří přiletěli za účelem zničení antického zařízení. Od té doby je planeta opuštěna.
 
Nyní: -
 

Země (Tauri, Terra, Midgard)

Rasa: Lidé 
Průměr: 12 756 km
Počet měsíců: 1
Počet sluncí: 1
Galaxie: Mléčná dráha
 
Historie: Země se stala domovskou planetou Antiků, kteří unikli do Mléčné dráhy. Ti zasáhli do evolučního vývoje planety, což zapříčinilo vývoj Lidí. Po čase byl v Mléčné dráze rozšířen orijský mor, který měl Antiky zničit. Antikové byli nuceni galaxii opustit. Zemi spolu s lidmi po čase objevil Goa´uldský vládce Ra a jeji obyvatele zotročil pomocí vyspělých technologií. Rozšířil lidskou rasu po celé galaxii, aby ho uctívali a těžili v dolech suroviny na stavbu lodí. Lidé na Zemi se proti němu vzbouřili a bránu pohřibyli. Brána byla zapomenuta až do roku 1928, kdy ji v Egyptě nalezl profesor Paul Langford. Bránu se však povedlo spustit až v roce 1945, přičemž zmizel Dr. Ernest Littlefield. Výzkum byl zastaven a brána uložena do vládního skladiště. Znovu se bránu podařilo spustit, až v roce 1995, kdy Daniel Jackson zjistil k čemu brána slouží. Byl vyslán tým na jedinou adresu, kterou se podařilo zadat, který měl za úkol prozkoumat tamní civilizaci a v případě hrozby zničit jejich bránu. Setkali jsme se zde s Goa´uldem Ra, který byl nakonec zabit plukovníkem Jackem Oneillem. Tým, bez Daniela Jacksona, se vrátil na zemi a v hlášení uvedl, že bránu na druhé strane zničili. Tím byl výzkum opět ukončen, brána byla pouze hlídána. V roce 1997 prošel na Zemi Goa´uld Apophis, čímž se prozradilo že druhá brána nebyla zničena. Když se tým vrátil zpátky na planetu, bylo zjištěno, že brána vede na tisíce planet po celé galaxii. To zapříčinilo vznik programu Hvězdná brána, který měl za úkol získat mimozemské technologie na obranu Země.
 
Nyní: -
 
TOPlist