Založit webové stránky nebo eShop
 

Planety a galaxie <
Galaxie
 
Mléčná dráha
 
Historie: Mléčná dráha se stala novým domovem Antiků, kteří opustili svou galaxii kvůli Oriům. Usadili se na planetě Zemi, čímž zasáhli do evolučního vývoje lidí. V nové galaxii hledali obyvatelné planety a rozmisťovali na ně hvězdné brány. Také postavili základnu, kterou vyslali zpět do své domovské galaxie, aby sledovala vývoj, popřípadě bojovala proti Oriům. Zprve se Antikům dařilo, ale časem Oriové nabývali na síle a Antikové byli nuceni základnu opustit. Oriové z pomsty seslali do Mléčné dráhy mor, který měl Antiky vyhubit. Ti byli nuceni opustit další galaxii. V mléčné dráze mezitím hrozba moru pominula a k nadvládě se dostala parazitická rasa zvaná Goa´uldi. Ti  pomocí sítě bran narazili na planetu Zemi, odkud rozšiřovali rasu Lidí na co nejvíce obyvatelných planet, jako své otroky. Časem lidé na Zemi povstali a bránu pohřbili, byli tak odstřiženi od galaxie a vyvinuli se až do dneštní podoby. Když jsme bránu znovu objevili a zjistili k jakému účelu slouží, vznikl program zvaný Hvězdná brána, který slouží k průzkumu galaxie. Hned na první planetě jsme se s Goa´uldy setkali a od té doby jsme s nimi ve válce. Po mnoha letech bojů byly Goa´uldi poraženi a v galaxii zavládl mír. Ten však netrval dlouho, protože jsme nešťastnou náhodou narazili na Orie, kteří když zjistili, kolik je zde lidí, ihned začali toužit po ovládnutí této galaxie.
 
Nyní: -
 
Orion (Lantea)
 
Historie: Orion, dříve nazývaný jako Lantea, je domovskou galaxií rasy známé jako Alterané. Alterané jsou předci pozdějších Antiků a Orijů, kteří se kvůli svým neschodám a povýšenosti Oriů, rozdělili. Antikové byli nuceni svojí galaxii opustit, od té doby patří Oriům. Antikové se však nevzdali úplně. Poslali do galaxie svoji základnu, která sloužila ke špionáži a útokům proti Oriům. Ti však časem zýskali jestě větší moc a  rozšířili do Mléčné dráhy mor. Antikové ji museli opustit a nedlouho poté opustili i bojovou základnu v Orionu, ke které však nechali v nové galaxii Pegasus adresu. Celá galaxie tedy padla do rukou Oriů.
 
Nyní: -
 
Pegasus
 
Historie: Tato mlhovinová galaxie se stala již třetím domovem Antiků. Usadili se zde při útěku z Mléčné dráhy, kde Oriové rozšířili mor, který měl Antiky vyhubit. Přiletěli spolu s velikým městem Atlantis a začali osidlovat galaxii Lidmi. Při rozšiřování naneštěstí umístili Lidi na planetu, kde žil tvor nazývaný Iratusský brouk. Tento parazitický brou se na lidech začal krmit a došlo ke smísení jejich DNA. To dalo vznik nové Wraithů. Postupem času se Wraithové začali rozšiřovat po celé galaxii, hledajíc novou potravu. Když si Antikové uvědomili svou chybu, snažili se jejich invazi zastavit. Wraithů však v té době bylo velké množství a tak Antikové prohráli válku a byli nuceni k opuštění další galaxie. Novou však již neosídlili, poněvadž se již většina dokázala povznést. Antikům, kterým se povznesení nezdařilo se vrátili do Mléčné dráhy a začlenili se do tehdejší populace. Pegasus od té doby patřil Wraithům, kteří v pravidelných intervalech sklízeli obyvatele galaxie. Bylo tomu tak až do našeho příchodu na Atlantis a znovuobnovení války proti Wraithům.
 
Nyní: -
 
 
Planety
Celestis
Rasa: Oriové, věřící
Průměr: 10 982 km
Počet měsíců: 2
Počet sluncí: 1
Galaxie: Orion
 
Historie: Původní domovská planeta Alteranů. Nachází se zde Celestis, hlavní město Oriů, které bylo zbudováno napočest výtěztví nad Antiky. Antikové zde žili na místě zvaném Ortus Mallum, což je menší vesnice umístěná na úpatí hory. Celé místo však bylo pohřbeno při odletu antiků z galaxie.
 
Nyní: -
 
Dakara

Rasa: opuštěná
Průměr: 9 756 km
Počet měsíců: 0
Počet sluncí: 2
Galaxie: Mléčná dráha
 
Historie: Tato planeta byla ovládaná třemy různými rasami. První rasou byli Antikové, kteří zde postavili přístroj, který sloužil na obnovu života v galaxii po zásahu orijským morem. Po odchodu Antiků planetu ovládli Goa'uldi, kteří zde hledali již zmíněné zařízení v domnění, že se jedná o velmi mocnou zbraň. Svým způsobem měli pravdu, avšak zařízení se jim nikdy nepodařilo nalézt. Podle Jaffských legend je Dakara místem, kde se z jejich národu stali otroci, když poprvé došlo k implantaci Goa'uldí larvy. Z tohoto důvodu se také později planeta stala místem, kde svobodní Jaffové vyhráli nad vládci soustavy. Získali tak po tisíciletích zpět svou svobodu. Od té doby sídlila na Dakaře nejvyšší jaffská rada, až do příletu Oriů. Ti přiletěli zničit místní antické zařízení, což se jim nakonec povedlo. Po zničení byla planeta opuštěna.
 
Nyní: -
 
Země (Tauri, Terra, Midgard)
Rasa: Lidé 
Průměr: 12 756 km
Počet měsíců: 1
Počet sluncí: 1
Galaxie: Mléčná dráha
 
Historie: Země se stala domovskou planetou Antiků, kteří unikli do Mléčné dráhy. Ti zasáhli do evolučního vývoje planety, což zapříčinilo vývoj Lidí. Po čase byl v Mléčné dráze rozšířen orijský mor, který měl Antiky zničit. Antikové byli nuceni galaxii opustit. Zemi spolu s lidmi po čase objevil Goa´uldský vládce Ra a jeji obyvatele zotročil pomocí vyspělých technologií. Rozšířil lidskou rasu po celé galaxii, aby ho uctívali a těžili v dolech suroviny na stavbu lodí. Lidé na Zemi se proti němu vzbouřili a bránu pohřibyli. Brána byla zapomenuta až do roku 1928, kdy ji v Egyptě nalezl profesor Paul Langford. Bránu se však povedlo spustit až v roce 1945, přičemž zmizel Dr. Ernest Littlefield. Výzkum byl zastaven a brána uložena do vládního skladiště. Znovu se bránu podařilo spustit, až v roce 1995, kdy Daniel Jackson zjistil k čemu brána slouží. Byl vyslán tým na jedinou adresu, kterou se podařilo zadat, který měl za úkol prozkoumat tamní civilizaci a v případě hrozby zničit jejich bránu. Setkali jsme se zde s Goa´uldem Ra, který byl nakonec zabit plukovníkem Jackem Oneillem. Tým, bez Daniela Jacksona, se vrátil na zemi a v hlášení uvedl, že bránu na druhé strane zničili. Tím byl výzkum opět ukončen, brána byla pouze hlídána. V roce 1997 prošel na Zemi Goa´uld Apophis, čímž se prozradilo že druhá brána nebyla zničena. Když se tým vrátil zpátky na planetu, bylo zjištěno, že brána vede na tisíce planet po celé galaxii. To zapříčinilo vznik programu Hvězdná brána, který měl za úkol získat mimozemské technologie na obranu Země.
 
Nyní: -

 

TOPlist