Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rasy a národy <

Antikové | Goa'uldi | Jaffové | Oriové | Langarané | Lidé | Toláni | Wraithové


Antikové

Status: přátelé
 
Galaxie: Orion, Mléčná dráha, Pegasus
 
Domovská planeta: Celestis (galaxie Orion)
 
 
Historie: Antikové jsou jednou ze dvou skupin, vzniklých z prastaré a velice vyspělé rasy Alteranů. Tato rasa pochází z planety Celestis, nacházející se v galaxii Lantea. Když Alterané dosáhli vysoké technické vyspělosti, přičemž dokázali cestovat vesmírem a rozšiřovat život na jiné světy, část z nich se rozhodla své moci využít. V přesvědčení, že jsou stvořiteli života, chtěli být uctíváni jako bohové. Druhá část byla logicky proti a byla přesvědčena, že jejich úkolem je shromažďovat vědomosti a odhalení samotné podstaty existence vesmíru. Rasa Alteranů byla tedy rozdělena na dvě frakce, po moci toužící Orie a vesmírné průzkumníky Antiky. Jejich vzájemná nesnášenlivost by zcela jistě skončila válkou, čemuž se Antikové chtěli vyhnout a tak opustili svoji domovskou planetu. Odletěli se svou velkou vesmírnou lodí z hory Ortus Mallum, kde se nacházelo jejich hlavní sídlo a usadili se na okraji galaxie, daleko od Oriů. 
 
Nyní: -
 

Goa'uldi

 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: P3X-888
 
 
Historie: Goa'uldi se vyvinuli na planetě označené jako P3X-888, kde žili jako draví živočichové podobní úhořům. Postupem času se však stali parazitickým druhem, který vniká do hostitelů a ovládá jejich těla. Prvními hostiteli se stali Unasové, kteří se vyvinuli na stejné planetě. Časem Goa´uldi objevili hvězdnou bránu, pomocí níž se postupně rozšířili po celé galaxii. Goa'uldský bůh Ra narazil na planetu Zemi, kde žila rasa lidí, ze které udělal své otroky. Lidi rozšířil po celé galaxii, díky čemuž získal obrovskou moc a stal se nejvyšším vládcem Goa'uldů. Rasa lidí se navíc stala novými hostiteli Goa'uldů, z důvodu lepší stavby těla, než mají unasové.
 
Nyní: -
 

Jaffové

 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: -
 
 
Historie: Jaffové, jako většina ras v galaxii Mléčná dráha, pocházejí původně z planety Země. Dalo by se tedy říci, že se jedná o obyčejné lidi, avšak skutečnost je poněkud jiná. Předci Jaffů se od lidí skutečně nelišili, pouze se jednalo o vybrané jedince do Goa'uldských armád. Jedna z goa'uldských aliancí se rozhodla své vojáky vylepšit a zajistit si tak nadřazenost mezi ostatními Goa'uldy. Do jejich těla byly implantovány goa'uldské larvy, což bojovníkům zvýšilo fyzickou sílu a značně vylepšilo jejich regeneraci, zároveň tím Goa'uldi získali vhodný prostředek pro vývoj jejich potomků. Této implantaci se říká obřad Prim'tah a poprvé k němu došlo na planetě Dakara. Netrvalo dlouho a ze zmíněné aliance se stali první vládci soustavy. Postupem času se těla Jaffů adaptovala na přítomnost simbionta, čímž ztratila přirozenou imunitu. Jinak řečeno, Jaffové nemohou bez simbionta přežít déle než pár hodin, čímž jsou na Goa'uldech závislí. Toto je onou skutečností, odlišující Jaffy od lidí. Nutná potřeba simbionta zároveň Goa'uldům zaručuje věrnost a oddanost Jaffů.
 
Nyní: -
 

Oriové

 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Orion
 
Domovská planeta: Celestis
 
 
Historie: Oriové jsou rasou, která se považuje za stvořitele života a touží po nadvládě všem bytostem vesmíru. Věří že jsou bohové a po ostatních rasách požadují, aby je uctívali. Jsou jednou ze dvou frakcí vzniklých z rasy Alteranů, druhá si říká Antikové. Oriové chtěli vládnout vesmíru, jak již bylo zmíněno, zatímco Antikové se zajímali o povznesení a vědomosti. Jejich spor byl ukončen bitvou, ve které Antikové prohráli a byli nuceni opustit jejich domovskou galaxii. Tu pak Oriové postupně celou obsadili a všechny obyvatele buďto obrátili na svou víru nebo zničili. Během toho se jim však povedo povznést na vyšší úroveň bytí a uctívající se stali zdrojem jejich síly.
 
Nyní: -
 

Langarané

 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Langara
 
 
Historie: -
 
Nyní: -
 

Lidé

 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Země
 
 
Historie: Lidská rasa vznikla zásahem Antiků do evoluce planety Země, na které se usadili při útěku ze své domovské galaxie, a je předkem většiny národů v Mléčné dráze. Lidé byli rozšířeni převážně Goa´uldy nebo Asgardy. Dostali se však i do galaxie Pegasus, kam je odvezli sami Antikové, když prchali z Mléčné dráhy před morem, který na ně seslali Oriové. Po dlouhé době se Lidé na Zemi dozvěděli o Goauldech pravdu a povstali proti Jaffům. Boj vyhráli a pohřbyli bránu. Pro Goa'ulda Ra to byla veliká urážka, momentálně byl však zaneprázdněn sporem s Asgardy a tak na Zemi nezaútočil. Postupem času byla Země zapomenuta, až do vzniku programu Hvězdné brány.
 
Nyní: -
 

Toláni

 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Tolan
 
 
Historie: Tolláni patří k velice vyspělým rasám Mléčné dráhy. Jejich původní domovská planeta byla vedle jiné obydlené planety, kterou navštívili, když postavili své první lodě. Druhá planeta byla méně vyspělá a tak spolu začali obchodovat. Po čase na druhé planetě nastala válka, při které byla zničena. Exploze zapříčinila změnu klimatu Tollánské planety, která se stala neobyvatelnou. Při její evakuaci jsme na Tollány narazili a zachránili část evakuačního týmu, který následně nato odešel na novou planetu Tollánů. Později nás Tolláni kontaktovali, když se konal tzv. Triad (něco jako soud), při kterém se mělo rozhodnout o budoucnosti Skaary, chlapce z Abydosu, kterého ovládal Goa´uld Klorel. Od té doby s námi byli Tolláni v kontaktu, až do doby, kdy byl jejich svět zničen Goa´uldy.
 
Nyní: -
 

Wraithové

 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Pegasus
 
Domovská planeta: Iratuss
 
 
Historie: Vyspělá rasa Antiků se před velmi dlouho dobou usadila v galaxii Pegasus, kterou během jejího průzkumu osidlovala lidským druhem. Jednou z osídlených světů byla i planeta pojmenovaná Iratuss. Na této planetě však na nové příchozí číhalo skryté nebezpečí. Oním nebezpečím byl parazitický tvor, který se ke své oběti přisává podobně jako klíště. Místo krve však vysává její životní energii, což ji nakonec usmrtí. Náhlá změna potravy však odstartovala novou evoluci těchto tvorů. Při procesu krmení začalo docházet k propojení DNA  parazita a jeho kořisti. Obyvatelé planety se v důsledku toho začali měnit a čím dál tím víc se podobali svým predátorům. Z lidí se tak v podstatě stali kříženci člověka a Iratusského brouka, jak jej později pojmenovali Antikové. Nově vzniklý druh se sám stal parazitem a postupem času i značně vyspělým a to natolik, že dokázal sám cestovat vesmírem. Důvodem tomu byl nedostatek potravy na planetě Iratuss. Tvorové začali úspěšně nacházet nové lidmy obydlené světy, čímž se postupně rozšiřovali po galaxii. Nakonec se setkali i s Antiky kteří, když si uvědomili, že jsou nepřímo odpovědni za jejich vývoj, se je snažili vyhladit. Wraithové, jak byli pojmenováni, však už byli v galaxii rozšířeni natolik, že jejich likvidace byla mnohem obtížnější, než se Antikům na první pohled zdálo. Netrvalo to dlouho a vyhlazení se změnilo v otevřenou válku, kterou Antikové i přes svou mnohonásobně vyšší vyspělost začali prohrávat. Důvodem byla obrovská početní převaha Wraithů, čemuž napomohlo i získání antického energetického zdroje ZPM, díky kterému dokázali svůj počet několikrát znásobit. Antikové nakonec byli zatlačeni na jedinou planetu, kde se svým vyspělým městem Atlantis odolávali wraitským útokům. Po letech obléhání se Antikové rozhodli povznést a zároveň opustit galaxii Pegasus. Wraithové tím získali neomezenou nadvládu nad celou galaxií. Jejich počet však byl obrovský a lidé na planetách se nestíhali množit. Aby Wraithové přežili, rozhodli se uložit do stázových komor. Po dostatečném rozmnožení potravy se wraithská populace probudí a může opět normálně žít. Když začně jídlo ubývat, uloží se opět do komor a celý proces se opakuje.
Život Wraithů však byl narušen lidmi ze Země, kteří do galaxie přišli po stopách Antiků. Lidé ze Země jsou ve srovnání s místní populací značně vyspělejší a tak se mohli Wraithům postavit. Neúmyslně tím zapříčinili probuzení všech Wraithů ze stázových komor. Tím lidé převzali pomyslné otěže starých Antiků a pokračují tak v  jejich válce.
 
Nyní: -
 
TOPlist