Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Rasy a národy <

Antikové | Goa'uldi | Jaffové | Oriové | Langarané | Lidé | Wraithové


Antikové

Status: přátelé

Galaxie: Orion, Mléčná dráha, Pegasus

Domovská planeta: Celestis (galaxie Orion)

 

Historie: Antikové jsou jednou ze dvou skupin, vzniklých z prastaré a velice vyspělé rasy Alteranů. Tato rasa pochází z planety Celestis, nacházející se v galaxii Orion. Když Alterané dosáhli vysoké technické vyspělosti, přičemž dokázali cestovat vesmírem a rozšiřovat život na jiné světy, část z nich se rozhodla své moci využít. V přesvědčení, že jsou stvořiteli života, chtěli být uctíváni jako bohové. Druhá část byla logicky proti a byla přesvědčena, že jejich úkolem je shromažďovat vědomosti a odhalení samotné podstaty existence vesmíru. Rasa Alteranů byla tedy rozdělena na dvě frakce, po moci toužící Orie a vesmírné průzkumníky Antiky. Jejich vzájemná nesnášenlivost by zcela jistě skončila válkou, čemuž se Antikové chtěli vyhnout a tak opustili svoji domovskou planetu. Odletěli se svou velkou vesmírnou lodí z hory Ortus Mallum, kde se nacházelo jejich hlavní sídlo a usadili se na okraji galaxie, daleko od Oriů.

Na nové planetě se Antikové mohli nerušeně věnovat výzkumu a tak vznikla značná spousta nových technologií, včetně prvního prototypu hvězdné brány. Zprve rozšiřovali hvězdné brány na nejbližší planety, na kterých později prováděli své výzkumy. Dále zde byly vytvořeny průzkumné lodě, které byly určeny pro nalezení života v jiných galaxiích. Lodě byly vybaveny nejnovějším typem pohonu, jenž dosahoval velkých rychlostí. Při jeho provozu však nemohla být na palubě přítomna posádka a tak byly průzkumné lodě řízeny automaticky. Na palubě se nacházela hvězdná brána, která umožnovala přístup na loď z domovské planety Antiků. Pokud loď nalezla život na nějaké planetě, měla za úkol jej prozkoumat a poslat bránou výsledky. Antikové pak mohli bránou přijít a věnovat se dalším průzkumům osobně, v tomto případě loď sloužila jako výzkumná stanice. Antikové nezůstali před Oriji ukryti navždy, měli však štěstí, protože jedna z průzkumných lodí nalezla život v daleké galaxii. Po dlouholetém pronásledování a zabíjení se tak zbylá hrstka Antiků nemusela příliš dlouho rozmýšlet a opustila galaxii v naději, že se Oriů zbaví navěky. 

Nyní: -

Obsah


Goa'uldi

Status: nepřátelé

Galaxie: Mléčná dráha

Domovská planeta: P3X-888

 

Historie: Rasa Goa'uldů je parazitickým druhem, pocházející z planety označené jako P3X-888. Vyvinuli se před velice dlouhou dobou v místních bažinách a postupem času dosáhli poměrně vysoké inteligence. Spolu s nimi se na planetě vyvinula i rasa zvaná Unasové, která se Goa'uldům osvědčila jako vhodný hostitel. S pomocí nových hostitelů značně stoupla technická úroveň Goa'uldů, dokázali tvořit nejrůznější nástroje, přičemž nakonec přišli i na ovládání hvězdné brány. Dostali se tedy na jiné planety a osvojili si ovládání antických technologií. Během průzkumu galaxie narazili na rasu Lidí, kterou zvolili za své nové hostitele. Rovněž je využili jako své otroky, které postupně rozšířili na své planety. Vystupovali před nimy coby bohové a díky vyspělým technologiím, je donutili k poslušnosti. 

Jeden z goa'uldských bohů jménem Ra přišel s nápadem, vylepšit svoji armádu goa'uldí larvou. Tímto způsobem vzikli Jaffové, díky kterým brzy získal převahu nad ostatními Goa'uldy. Vznikla tak mocná aliance, říkajíc si Vládci soustavy.

Nyní: -

Obsah


Jaffové

Status: přátelé

Galaxie: Mléčná dráha

Domovská planeta: -

 

Historie: Jaffové, jako většina ras v galaxii Mléčná dráha, pocházejí původně z planety Země. Dalo by se tedy říci, že se jedná o obyčejné lidi, avšak skutečnost je poněkud jiná. Předci Jaffů se od lidí skutečně nelišili, pouze se jednalo o vybrané jedince do Goa'uldských armád. Jedna z goa'uldských aliancí se rozhodla své vojáky vylepšit a zajistit si tak nadřazenost mezi ostatními Goa'uldy. Do jejich těla byly implantovány goa'uldské larvy, což bojovníkům zvýšilo fyzickou sílu a značně vylepšilo jejich regeneraci, zároveň tím Goa'uldi získali vhodný prostředek pro vývoj jejich potomků. Této implantaci se říká obřad Prim'tah a poprvé k němu došlo na planetě Dakara. Netrvalo dlouho a ze zmíněné aliance se stali první vládci soustavy. Postupem času se těla Jaffů adaptovala na přítomnost simbionta, čímž ztratila přirozenou imunitu. Jinak řečeno, Jaffové nemohou bez simbionta přežít déle než pár hodin, čímž jsou na Goa'uldech závislí. Toto je onou skutečností, odlišující Jaffy od lidí. Nutná potřeba simbionta zároveň Goa'uldům zaručuje věrnost a oddanost Jaffů.

Nyní: -

Obsah


Oriové

Status: nepřátelé

Galaxie: Orion

Domovská planeta: Celestis

 

Historie: Oriové jsou jednou ze dvou skupin, vzniklých z prastaré a velice vyspělé rasy Alteranů. Tato rasa pochází z planety Celestis, nacházející se v galaxii Orion. Když Alterané dosáhli vysoké technické vyspělosti, přičemž dokázali cestovat vesmírem a rozšiřovat život na jiné světy, část z nich se rozhodla své moci využít. V přesvědčení, že jsou stvořiteli života, chtěli být uctíváni jako bohové. Druhá část byla logicky proti a byla přesvědčena, že jejich úkolem je shromažďovat vědomosti a odhalení samotné podstaty existence vesmíru. Rasa Alteranů byla tedy rozdělena na dvě frakce, po moci toužící Orie a vesmírné průzkumníky Antiky. Jejich vzájemná nesnášenlivost by zcela jistě skončila válkou, čemuž se Antikové chtěli vyhnout a tak opustili svoji domovskou planetu. Oriové tak mohli rozšířit svojí víru po celé galaxii, bez sebemenších překážek. Tím získali ohromnou moc a při příštím setkání s Antiky byly jejich síly značně nevyrovnané. Oriové Antiky pronásledovali a snažili se je vyhladit. Když Antiků příliš nezbývalo, opustili galaxii Orion.

S postupem času se Oriové evolučně dostali na vyšší úroveň bytí, díky čemuž zjistili, kam Antikové uprchli. Nacházeli se ve vzdálené galaxii Mléčná dráha, kam Oriové poslali mor, aby zničili Antiky jednou provždy.

Nyní: -

Obsah


Langarané

Status: přátelé

Galaxie: Mléčná dráha

Domovská planeta: Langara

 

Historie: -

Nyní: -

Obsah


Lidé

Galaxie: Mléčná dráha

Domovská planeta: Země

 

Historie: Lidská rasa vznikla zásahem Antiků do evoluce planety Země, na které se usadili při útěku ze své domovské galaxie, a je předkem většiny národů v Mléčné dráze. Lidé byli rozšířeni převážně Goa´uldy nebo Asgardy. Dostali se však i do galaxie Pegasus, kam je odvezli sami Antikové, když prchali z Mléčné dráhy před morem, který na ně seslali Oriové. Po dlouhé době se Lidé na Zemi dozvěděli o Goauldech pravdu a povstali proti Jaffům. Boj vyhráli a pohřbyli bránu. Pro Goa'ulda Ra to byla veliká urážka, momentálně byl však zaneprázdněn sporem s Asgardy a tak na Zemi nezaútočil. Postupem času byla Země zapomenuta, až do vzniku programu Hvězdné brány.

Nyní: -

Obsah


Wraithové

 

Status: nepřátelé

Galaxie: Pegasus

Domovská planeta: Iratuss

 

Historie: Vyspělá rasa Antiků se před velmi dlouho dobou usadila v galaxii Pegasus, kterou během jejího průzkumu osidlovala lidským druhem. Jednou z osídlených světů byla i planeta pojmenovaná Iratuss. Na této planetě však na nové příchozí číhalo skryté nebezpečí. Oním nebezpečím byl parazitický tvor, který se ke své oběti přisává podobně jako klíště. Místo krve však vysává její životní energii, což ji nakonec usmrtí. Náhlá změna potravy však odstartovala novou evoluci těchto tvorů. Při procesu krmení začalo docházet k propojení DNA  parazita a jeho kořisti. Obyvatelé planety se v důsledku toho začali měnit a čím dál tím víc se podobali svým predátorům. Z lidí se tak v podstatě stali kříženci člověka a Iratusského brouka, jak jej později pojmenovali Antikové. Nově vzniklý druh se sám stal parazitem a postupem času i značně vyspělým a to natolik, že dokázal sám cestovat vesmírem. Důvodem tomu byl nedostatek potravy na planetě Iratuss. Tvorové začali úspěšně nacházet nové lidmy obydlené světy, čímž se postupně rozšiřovali po galaxii. Nakonec se setkali i s Antiky kteří, když si uvědomili, že jsou nepřímo odpovědni za jejich vývoj, se je snažili vyhladit. Wraithové, jak byli pojmenováni, však už byli v galaxii rozšířeni natolik, že jejich likvidace byla mnohem obtížnější, než se Antikům na první pohled zdálo. Netrvalo to dlouho a vyhlazení se změnilo v otevřenou válku, kterou Antikové i přes svou mnohonásobně vyšší vyspělost začali prohrávat. Důvodem byla obrovská početní převaha Wraithů, čemuž napomohlo i získání antického energetického zdroje ZPM, díky kterému dokázali svůj počet několikrát znásobit. Antikové nakonec byli zatlačeni na jedinou planetu, kde se svým vyspělým městem Atlantis odolávali wraitským útokům. Po letech obléhání se Antikové rozhodli povznést a zároveň opustit galaxii Pegasus. Wraithové tím získali neomezenou nadvládu nad celou galaxií. Jejich počet však byl obrovský a lidé na planetách se nestíhali množit. Aby Wraithové přežili, rozhodli se uložit do stázových komor. Po dostatečném rozmnožení potravy se wraithská populace probudí a může opět normálně žít. Když začně jídlo ubývat, uloží se opět do komor a celý proces se opakuje.

Život Wraithů však byl narušen lidmi ze Země, kteří do galaxie přišli po stopách Antiků. Lidé ze Země jsou ve srovnání s místní populací značně vyspělejší a tak se mohli Wraithům postavit. Neúmyslně tím zapříčinili probuzení všech Wraithů ze stázových komor. Tím lidé převzali pomyslné otěže starých Antiků a pokračují tak v  jejich válce.

Nyní: -

Obsah

TOPlist